Skip to main content

How can we help you?

De steeds verder aangescherpte wet- en regelgeving stelt hoge eisen aan de bedrijfsvoering van ondernemingen. Compliance en Business Integrity zijn daarbij key. Om aan deze eisen te voldoen is kennis over de laatste ontwikkelingen op dit gebied onmisbaar. Het Corporate Crime & Investigations team van NautaDutilh organiseert dit jaar een serie online Business Integrity sessies, waarbij we de voor jouw werkzaamheden relevante wet- en regelgeving behandelen en bespreken we hoe daaraan te voldoen. 

De sessies vinden maandelijks op een donderdag plaats van 12:30 tot 13:30 uur.

Wij nodigen je van harte uit voor de sessie Compliance in Due Diligence onderzoeken; nuttig of noodzakelijk? op donderdag 1 juli 2021.

Doel van het doen van Due Diligence is onderzoeken welke mogelijke risico's er kleven aan een bepaalde transactie. Compliance, waarbij je niet alleen moet denken aan witwassen, omkoping en sanctieregelgeving, maar ook aan "soft law" en maatschappelijk verantwoord ondernemen, krijgt een steeds prominentere rol in dergelijke onderzoeken vanwege de impact die non-compliance kan hebben. In deze sessie bespreken Ruud Smits en Tara Veenendaal waarom een Compliance Due Diligence belangrijk is en wat hierbij aan de orde komt. Hoe leg je aan de business uit dat het doen van Compliance Due Diligence noodzakelijk is en hoe beoordelen financiers of kopers aangetroffen 'red flags'?
 

 

Cookie notice

Our website only uses cookies when you play video content. Video content is streamed from Vimeo. Our website does not use tracking cookies and/or third party cookies when you do not play video content. Please read the privacy/cookie policy for more information.