Skip to main content

How can we help you?

Op 17 november organiseert het NautaDutilh cassatieteam het seminar Collectieve acties en 'ESG': wat te verwachten van de Hoge Raad? 

Tijdens deze middag staan trends en tendensen in de cassatierechtspraak en de invloed hiervan op de (litigation) strategie van ondernemingen centraal. We zien dat belangenorganisaties steeds vaker via collectieve acties het beleid van ondernemingen en overheden willen beïnvloeden. Collectief schadeverhaal biedt kansen voor efficiënte en effectieve rechtsbescherming, maar raakt ook aan fundamentele verdelingskwesties. Dit geeft spanning in de trias politica en heeft gevolgen voor het vestigingsklimaat voor (internationale) bedrijven. Dit doet de vraag rijzen hoe de Hoge Raad de rechtsontwikkeling in collectieve acties zal vormgeven, met name op het terrein van ESG en klimaatzaken.

Na een inleiding door een expert is er steeds ruimte voor vragen en discussie.

Fred Hammerstein, oud-raadsheer bij de Hoge Raad, spreekt over de Hoge Raad en 'uitspraken die ertoe doen'. Ruud Hermans, oud-cassatie advocaat en raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag, gaat in op de ontwikkelingen in de collectieve geschilbeslechting. Xandra Kramer, hoogleraar privaatrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam praat ons bij over de internationale dimensie van collectieve procedures. Freerk Vermeulen, hoofd van het NautaDutilh cassatieteam, spreekt ten slotte over de Hoge Raad en de toekomst van ESG litigation, mede aan de hand van concrete voorbeelden waaronder de klimaatzaak van Urgenda.

Voor meer informatie of om je aan te melden, neem dan contact op met Tirza Martens via events.nl@nautadutilh.com

Zie hier de uitnodiging met het programma wat je nog kan opnemen.

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.