Skip to main content

How can we help you?

Op dinsdag 12 november organiseert NautaDutilh het Zorgplichtseminar 2019 in Amsterdam. Een team van gespecialiseerde advocaten praat de aanwezigen bij over de stand van de rechtspraak ten aanzien van de zorgplicht voor financiële instellingen.

Tijdens de plenaire sessie behandelen Stijn Franken en Allart Haasjes aan de hand van spraakmakende arresten de lijn die in de jurisprudentie valt te ontdekken, de ontwikkelingen van de op financiële instellingen rustende zorgplicht en de gevolgen daarvan voor de dagelijkse praktijk.

Na de plenaire sessie bieden wij acht workshops aan waarin wij, in kleiner verband, van gedachten wisselen over de volgende onderwerpen:

  • Aansprakelijkheidsverdeling tussen de aanbieder en de adviseur van financiële producten
  • Bancaire zorgplicht jegens derden
  • De Hoge Raad over rentederivaten: sectorbreed van belang
  • Product governancevereisten
  • Repricing: de stand van zaken
  • Zorgplicht in bijzonder beheer
  • Zorgplicht bij kapitaaltransacties
  • Zorgplicht in de pensioensector

Meer informatie over de workshops en de sprekers vindt u hier

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar events.nl@nautadutilh.com.

Cookie notice

Our website only uses cookies when you play video content. Video content is streamed from Vimeo. Our website does not use tracking cookies and/or third party cookies when you do not play video content. Please read the privacy/cookie policy for more information.