Skip to main content

How can we help you?

Ons Financieel Law-team verzorgt online sessies over actuele onderwerpen in de Nederlandse en Europese regelgeving en de toezichtpraktijk.

Sinds deze zomer is de Investment Firm Regulation (IFR) van kracht in Nederland. De implementatie van de bijbehorende richtlijn, de Investment Firm Directive (IFD) wordt op korte termijn afgerond. De IFR en IFD vormen samen het nieuwe prudentiële kader voor beleggingsondernemingen én AIFMs die beleggingsdiensten mogen verlenen. De invoering hiervan leidt tot belangrijke wijzigingen in de bestaande regelgeving, niet alleen op het gebied van kapitaal, maar ook op het gebied van governance, beloningen en rapportages. In deze sessie praten Jasha Sprecher en Lucia Aerden je hier graag over bij.

Voor meer informatie kun je mailen naar Fleur Tresfon, via events.nl@nautadutilh.com

NB: Advocaten en werknemers van andere kantoren kunnen niet deelnemen aan dit evenement

Cookie notice

Our website only uses cookies when you play video content. Video content is streamed from Vimeo. Our website does not use tracking cookies and/or third party cookies when you do not play video content. Please read the privacy/cookie policy for more information.