Skip to main content

How can we help you?

Ons Financieel Law-team verzorgt online sessies over actuele onderwerpen in de Nederlandse en Europese regelgeving en de toezichtpraktijk.

Tijdens deze sessie bespreken Saskia Nuyten en Rob Heslenfeld drie ontwikkelingen op het gebied van handhaving en toezicht door financiële toezichthouders. Ten aanzien van AML gaan zij in op de Europeanisering van het toezicht, de wijze van handhaving en de rol die het bestuur krijgt toebedeeld door de toezichthouder. Het tweede onderwerp is het delen van informatie met de toezichthouder en de geheimhouding daarvan. Daarnaast worden de ontwikkelingen in de jurisprudentie over handhavingsmaatregelen, zoals de recente beperkingen aan de aanwijzing en curatorbenoeming en het zwijgrecht, besproken.

Voor meer informatie kun je mailen naar Fleur Tresfon, via events.nl@nautadutilh.com

NB: Advocaten en werknemers van andere kantoren kunnen niet deelnemen aan dit evenement

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.