Skip to main content

How can we help you?

Elektronisch contracteren en ondertekenen heeft een enorme vlucht genomen als gevolg van de coronapandemie. Naast de praktische implicaties hiervan, moeten ook de juridische aspecten niet worden onderschat. Zo is de ene elektronische handtekening de andere niet en de keuze voor een bepaalde elektronische handtekening kan het verschil maken tussen een contract en geen contract. Ondertussen wordt het juridisch kader gekenmerkt door vage normen.

In deze sessie zoomen Sven Uiterwijk en Rob Heslenfeld in op de verschillende juridische aspecten van het elektronisch aangaan van contracten en reiken zij handvatten aan om in de praktijk invulling te kunnen geven aan die normen.

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.