Skip to main content

How can we help you?

Elektronisch contracteren en ondertekenen heeft een enorme vlucht genomen als gevolg van de coronapandemie. Naast de praktische implicaties hiervan, moeten ook de juridische aspecten niet worden onderschat. Zo is de ene elektronische handtekening de andere niet en de keuze voor een bepaalde elektronische handtekening kan het verschil maken tussen een contract en geen contract. Ondertussen wordt het juridisch kader gekenmerkt door vage normen.

In deze sessie zoomen Sven Uiterwijk en Rob Heslenfeld in op de verschillende juridische aspecten van het elektronisch aangaan van contracten en reiken zij handvatten aan om in de praktijk invulling te kunnen geven aan die normen.

Cookie notice

Our website only uses cookies when you play video content. Video content is streamed from Vimeo. Our website does not use tracking cookies and/or third party cookies when you do not play video content. Please read the privacy/cookie policy for more information.