Skip to main content

How can we help you?

Op 6 november 2020 is de consultatie Wijzigingswet financiële markten 2022 gestart. Het concept wetsvoorstel bevat een regeling voor een wettelijke kwaliteitsrekening voor onder meer betaalinstellingen en beleggingsondernemingen. Deze regeling is bedoeld als een alternatief voor de thans veel gebruikte constructie van een stichting derdengelden.

In deze sessie bespreken Pim Rank en Lisette Simons hoe de beoogde regeling eruit ziet en wat de toegevoegde waarde is.

Cookie notice

Our website only uses cookies when you play video content. Video content is streamed from Vimeo. Our website does not use tracking cookies and/or third party cookies when you do not play video content. Please read the privacy/cookie policy for more information.