Skip to main content

How can we help you?

Komende zomer worden de Investment Firm Directive (IFD) en Investment Firm Regulation (IFR) van kracht. Deze richtlijn en verordening vormen het nieuwe prudentiële raamwerk voor beleggingsondernemingen én, op voorstel van de Minister van Financiën, AIFMs die beleggingsdiensten mogen verlenen. De invoering van de IFD en IFR leidt tot belangrijke wijzigingen in de bestaande regelgeving. Hoe ziet de nieuwe regelgeving eruit? Welke regels gelden voor wie? En wanneer moet je hieraan voldoen?

In deze sessie praten Larissa Silverentand en Marrit van Eijck van Heslinga je hier graag over bij en ook bespreken zij de belangrijkste aandachtspunten.

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.