Skip to main content

How can we help you?

De Europese Commissie is twee jaar na de implementatie van het MiFID II-raamwerk begonnen met het evalueren van MiFID II en MiFIR. Dit heeft inmiddels geleid tot de nodige rapporten, consultaties en impactanalyses. In deze sessie bespreken Jasha Sprecher en Larissa Silverentand de laatste stand van zaken op dit gebied. Daarnaast gaan zij ook in op de laatste ontwikkelingen op het gebied van (de naleving van) de huidige MiFID II/MiFIR-regels.

Cookie notice

Our website only uses cookies when you play video content. Video content is streamed from Vimeo. Our website does not use tracking cookies and/or third party cookies when you do not play video content. Please read the privacy/cookie policy for more information.