Skip to main content

How can we help you?

De Europese Commissie is twee jaar na de implementatie van het MiFID II-raamwerk begonnen met het evalueren van MiFID II en MiFIR. Dit heeft inmiddels geleid tot de nodige rapporten, consultaties en impactanalyses. In deze sessie bespreken Jasha Sprecher en Larissa Silverentand de laatste stand van zaken op dit gebied. Daarnaast gaan zij ook in op de laatste ontwikkelingen op het gebied van (de naleving van) de huidige MiFID II/MiFIR-regels.

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.