Back to Information Centre

UBOs beware: Dutch UBO register to be accessible to public

2/22/2016 | Newsletter

Organisaties moeten gegevens van hun ultimate beneficial owners (UBO's) via een register openbaar gaan maken. Dit UBO-register, verplicht op basis van de Europese (vierde) anti-witwasrichtlijn en bedoeld om misbruik van het financiële stelsel te voorkomen, heeft verstrekkende gevolgen voor de privacy van onder meer grootaandeelhouders. Aan de oproep van verschillende organisaties om terughoudend met het UBO-register om te gaan, is namelijk voorbij gegaan. Zo heeft de Minister van Financiën deze maand in een kamerbrief aangegeven dat Nederland kiest voor een voor iedereen openbaar UBO-register in plaats van alleen toegang voor bepaalde groepen, zoals personen met een legitiem belang (zie ook onze vorige nieuwsbrief).

Lees meer over dit onderwerp in onze nieuwsbrief.