Skip to main content

How can we help you?

  • 09-12-2016

De gemeente Amsterdam heeft recent de Algemene Bepalingen voor eeuwigdurende erfpacht 2016 Amsterdam ('AB 2016') vastgesteld. De gemeente is voornemens de komende jaren een groot aantal percelen onder de AB 2016 in erfpacht uit te geven. De AB 2016 bevatten belangrijke wijzigingen ten opzichte van de eerdere algemene bepalingen, in het bijzonder het schrappen van de canonvoorziening einde tijdvak en het ontbreken van de bevoegdheid van de gemeente om eenzijdig nieuwe algemene bepalingen van toepassing te verklaren.

Bron: Vastgoed Fiscaal & Civiel

Jaargang 21, december 2016

Cookie notice

Our website only uses cookies when you play video content. Video content is streamed from Vimeo. Our website does not use tracking cookies and/or third party cookies when you do not play video content. Please read the privacy/cookie policy for more information.