Skip to main content

How can we help you?

  • 05-12-2015

Hoe zit het ook alweer met de onjuiste betekening van de dagvaarding en het al dan niet dekken van de nietigheid van de dagvaarding door aanwezigheid van de gemachtigde raadsman?

Betekeningsperikelen en de gemachtigde raadsman’, Advocatenblad 2015 (december), p. 49.

Available in Dutch.

Cookie notice

Our website only uses cookies when you play video content. Video content is streamed from Vimeo. Our website does not use tracking cookies and/or third party cookies when you do not play video content. Please read the privacy/cookie policy for more information.