Skip to main content

How can we help you?

  • 01-09-2015


This article was published in 'Tijdschrift Mededingingsrecht in de praktijk', nr 6, September 2015, SDU Uitgevers.

In de Vestia-zaak heeft de Rechtbank Den Haag bij vonnis van 14 januari 20151 Vestia bevolen om aan haar voormalig bestuurder Erik Staal en een aantal oud-commissarissen een afschrift te verstrekken van een door een advocatenkantoor opgesteld governance rapport. Mede naar aanleiding van dat vonnis verkent deze bijdrage de stand van het recht als het gaat om het type correspondentie tussen advocaat en cliënt dat vatbaar is voor bescherming onder het verschoningsrecht van vertrouwenspersonen.

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.