Skip to main content

How can we help you?

  • 01-04-2016


This article is only available in Dutch.

De Wet Modernisering Faillissementsprocedure (WMF) beoogt faillissementen efficiënter, transparanter, sneller, met minder kosten en met realisatie van een hogere opbrengst af te wikkelen. Hiertoe zijn in de WMF op diverse terreinen (o.a. digitalisering, activaverkoop en verificatie van vorderingen)maatregelen voorgesteld. Mr. dr. J.M. Hummelen bespreekt in hoeverre de onder het consultatievoorstel van de WMF voorgestelde maatregelen daadwerkelijk bijdragen aan het met het voorstel beoogde doel.

Cookie notice

Our website only uses cookies when you play video content. Video content is streamed from Vimeo. Our website does not use tracking cookies and/or third party cookies when you do not play video content. Please read the privacy/cookie policy for more information.