Skip to main content

How can we help you?

  • 01-04-2016


This article is only available in Dutch.

De Wet Modernisering Faillissementsprocedure (WMF) beoogt faillissementen efficiënter, transparanter, sneller, met minder kosten en met realisatie van een hogere opbrengst af te wikkelen. Hiertoe zijn in de WMF op diverse terreinen (o.a. digitalisering, activaverkoop en verificatie van vorderingen)maatregelen voorgesteld. Mr. dr. J.M. Hummelen bespreekt in hoeverre de onder het consultatievoorstel van de WMF voorgestelde maatregelen daadwerkelijk bijdragen aan het met het voorstel beoogde doel.

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.