Skip to main content

How can we help you?

  • 19-09-2012

This article is available in Dutch.

Per 1 maart 2012 is art. 18b lid WML gewijzigd en is een derde lid aan dit artikel toegevoegd. Dit derde lid schaart potentieel ook de inlener van een werknemer onder het bereik van art. 18b lid 2 WML door een wijziging van het werkgeversbegrip. In deze bijdrage wordt de vraag beantwoord wat deze wijziging betekent voor het algemeen werkgeversbegrip zoals gebruikt in de WML in verband met de bestuursrechtelijke handhavingsmogelijkheden.

Source: SDU uitgevers/nummer 6, september 2012 Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.