Skip to main content

How can we help you?

  • 05-11-2015

De aanpak van zogenoemde ‘facilitators’ heeft de prioriteit van het Openbaar Ministerie. Strafrechtelijke vervolging van de ‘echt foute beroepsbeoefenaar’ – waarbij opzet evident kan worden aangetoond – ligt in de rede. Daar waar echter sprake is van mogelijk strafrechtelijk verwijtbaar handelen van de beroepsbeoefenaar doordat de vereiste zorgvuldigheid niet in acht is genomen, menen de auteurs dat het strafrecht als ‘ultimum remedium’ terughoudend dient te worden toegepast.

Strafblad 2015 (november), p. 416-421

Available in Dutch.

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.