Skip to main content

How can we help you?

  • 25-10-2016

This article is availabe in Dutch.
Source: Vastgoed Fiscaal&Civiel 2016 nr. 5

Op 1 juli 2016 is de Wet doorstroming huurmarkt 2015 in werking getreden. De wetgever heeft hiermee getracht de doorstroming op de huurmarkt te verbeteren en scheefwonen tegen te gaan. In dit artikel gaat Jorieke van Strijen in op de nieuwe mogelijkheden tot het sluiten van een tijdelijke huurovereenkomst en de verruiming van de opzeggingsmogelijkheden voor de verhuurder in het geval van een reguliere verhuur aan specifieke doelgroepen

Cookie notice

Our website only uses cookies when you play video content. Video content is streamed from Vimeo. Our website does not use tracking cookies and/or third party cookies when you do not play video content. Please read the privacy/cookie policy for more information.