Skip to main content

How can we help you?

  • 27-09-2016

Available in Dutch only.

Jorieke van Strijen heeft een noot geschreven bij het arrest van het hof Den Haag van 27 september 2016. In dit arrest heef het hof een geschil beoordeeld over dwaling - ten aanzien van de inhoud van een bestemmingsplan - bij het aangaan van een huurovereenkomst.

Cookie notice

Our website only uses cookies when you play video content. Video content is streamed from Vimeo. Our website does not use tracking cookies and/or third party cookies when you do not play video content. Please read the privacy/cookie policy for more information.