Skip to main content

How can we help you?

  • 27-09-2016

Available in Dutch only.

Jorieke van Strijen heeft een noot geschreven bij het arrest van het hof Den Haag van 27 september 2016. In dit arrest heef het hof een geschil beoordeeld over dwaling - ten aanzien van de inhoud van een bestemmingsplan - bij het aangaan van een huurovereenkomst.

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.