Skip to main content

How can we help you?

  • 14-04-2016


This article was published in Vastgoed, Fiscaal & Civiel 2016 nr. 2, p. 11.

In 2015 is maar liefst circa 720.000 m2 lege kantoorruimte getransformeerd naar een nieuwe bestemming zoals woningen, hotels of noodopvang voor vluchtelingen. De transformatie wordt vooral aangewakkerd door de aantrekkende woningmarkt.1 (Tijdelijke) herbestemming en transformatie van leegstaand vastgoed naar woningfuncties blijft ongetwijfeld ook in 2016 een belangrijk item, niet in de laatste plaats vanwege de toenemende opgave om vluchtelingen en statushouders te kunnen huisvesten.

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.