Skip to main content

How can we help you?

  • 14-04-2016


This article was published in Vastgoed, Fiscaal & Civiel 2016 nr. 2, p. 11.

In 2015 is maar liefst circa 720.000 m2 lege kantoorruimte getransformeerd naar een nieuwe bestemming zoals woningen, hotels of noodopvang voor vluchtelingen. De transformatie wordt vooral aangewakkerd door de aantrekkende woningmarkt.1 (Tijdelijke) herbestemming en transformatie van leegstaand vastgoed naar woningfuncties blijft ongetwijfeld ook in 2016 een belangrijk item, niet in de laatste plaats vanwege de toenemende opgave om vluchtelingen en statushouders te kunnen huisvesten.

Cookie notice

Our website only uses cookies when you play video content. Video content is streamed from Vimeo. Our website does not use tracking cookies and/or third party cookies when you do not play video content. Please read the privacy/cookie policy for more information.