Skip to main content

How can we help you?

  • 19-12-2011

This article is available in Dutch.

Fraude op de financiële markten is niet nieuw. De wens om tegen deze fraude op te treden evenmin. Wel nieuw, maar in het licht van het huidige financiële klimaat niet verrassend is, is dat het optreden van de overheid tegen financiële delicten steeds meer uitdijt. Behalve repressief optrden in de vorm van strafrechtelijke vervolging krijgen ook het preventief optreden en het "schoonhouden' van de sector in toenemende mate aandacht. De hoeveelheid om integriteit en compliance betrekking hebbende regelgeving die de laatste jaren het licht heeft gezien, is overstelpend. Daardoor is het moeilijk het overzicht te houden. Veel van dergelijke regelgeving raakt de positie van gatekeepers zoals de notaris en de accountant, waardoor de particuliere sector een steeds grotere rol krijgt toebedeeld bij de handhaving door de overheid. Op accountant rusten tegenwoordig verschillende meldingsplichten, die deels historisch zijn bepaald en elkaar deels overlappen. In de praktijk blijkt dat toezichthouders vaak de natuurlijke neiging hebben dergelijke meldingsplichten extensief te interpreteren en daarmee de reikwijdte ervan proberen op te rekken. Het is in dat soort gevallen echter vaak de vraag in hoeverre de wet een dergelijke ruimte uitleg van de meldingsplichten toelaat.

Source: R.C.P. Haentjens & M. Jurgens (red.), Fraude op de financiële markten, Deventer: Kluwer 2011, p. 193-207.

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.