Skip to main content

How can we help you?

  • 10-01-2016

Dat het arrest van Gerechtshof 's-Hertogenbosch van 17 mei 2016 een steen in de 'beslag- en executievijver' betekende, viel te verwachten. Niet alleen omdat het daarin lijnrecht inging tegen de beslissing van Rechtbank Oost-Brabant, maar met name omdat de koper van een onroerende zaak in de veiling achteraf nooit eigenaar bleek te zijn geworden. Interessant is de annotatie bij dit arrest van Steneker en ook die van Loesberg.

Bij een executoriale verkoop wordt een onroerdende zaak verkocht. De veilingakten worden ingeschreven in de openbare registers. De oorspronkelijke eigenaar vordert op een gegeven moment de eigendom terug van de koper in de veiling. De rechtbank wijst de vordering af. Het hof stelt de oorspronkelijke eigenaar echter in het gelijk en verklaart voor recht dat hij eigenaar van de onroerende zaak is gebleven. Tevens verklaart het hof de inschrijving van de veilingakten waardeloos.

Dit artikel is gepubliceerd in Vastgoed Fiscaal & Civiel. Jaargang 21, oktober 2016.

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.