Skip to main content

How can we help you?

  • 19-06-2013

This publication is available in Dutch.

De afgelopen periode heeft het verschoningsrecht van verschillende kanten de aandacht getrokken. De vraag was onder meer of het verschoningsrecht onheus werd gebruikt om meldplichten te omzeilen en aan banden zou moeten worden gelegd. Ook was de vraag nog onbeantwoord of het nu werkelijk zo was dat geen enkele advocaat in dienstbetrekking nog een beroep zou kunnen doen op het verschoningsrecht. De reikwijdte van het verschoningsrecht stond daardoor enige tijd ter discussie. De Minister van Veiligheid en Justitie en de Hoge Raad hebben op deze punten verduidelijking gegeven. Ook zijn ontwikkelingen te melden met betrekking tot het door de overheid - justitie of toezichtbouders - inzage nemen in verschoningsgerechtigde stukken bij derden. Het is van belang dat ondernemingen zich rekenschap geven van de repercussies van bedoelde ontwikkelingen.

Source: Ondernemingsrecht afl. 8 - juni 2013

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.