Skip to main content

How can we help you?

  • 21-09-2016

This publication in available in Dutch.

In het arrest HR 15 april 2016, JOR 2016/215 (Van der Maas q.q./Heineken) oordeelde de Hoge Raad dat een boedelschuldeiser die ook een pandrecht heeft op bodemzaken, zijn pandrecht op die bodemzaken in beginsel mag uitwinnen ongeacht het bodemvoorrecht van de belastingdienst en de boedelvordering van de curator.
In dit arrest heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag naar de positie van een separatist met een boedelvordering, en de verhouding van die separatist tot de fiscus met een bodemvoorrecht en de curator met een boedelvordering, in een situatie met een negatieve boedel.

Source: Nieuwsbrief Bedrijfsjurdische berichten, Rechtsorde b.v.
Publication date: 21 September 2016

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.