Skip to main content

How can we help you?

  • 14-11-2017

Een timmerman die arbeidsongeschikt raakt vanwege peesproblemen in zijn hand, krijgt geen uitkering omdat hij zijn verzekeraar was vergeten te melden dat hij in het verleden bij een neuroloog had gelopen voor hoofdpijnklachten. De verzekeringsovereenkomst wordt vernietigd, hetgeen reeds was uitgekeerd moet worden terugbetaald en zijn premie, die voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen tussen de € 200 en € 500 per maand kan liggen, krijgt hij niet terug. De verzekeraar is hier volgens de huidige wettelijke regeling toe gerechtigd.

Onrechtvaardig, vindt het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Zij publiceerde daarom een consultatiewetsvoorstel strekkende tot wijziging van artikel 7:930 BW in het voordeel van de verzekeringnemer te goeder trouw. De internetconsultatie heeft echter aangetoond dat de wetgever bij een aantal punten nog onvoldoende heeft stilgestaan.

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.