Skip to main content

How can we help you?

  • 14-11-2017

Een timmerman die arbeidsongeschikt raakt vanwege peesproblemen in zijn hand, krijgt geen uitkering omdat hij zijn verzekeraar was vergeten te melden dat hij in het verleden bij een neuroloog had gelopen voor hoofdpijnklachten. De verzekeringsovereenkomst wordt vernietigd, hetgeen reeds was uitgekeerd moet worden terugbetaald en zijn premie, die voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen tussen de € 200 en € 500 per maand kan liggen, krijgt hij niet terug. De verzekeraar is hier volgens de huidige wettelijke regeling toe gerechtigd.

Onrechtvaardig, vindt het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Zij publiceerde daarom een consultatiewetsvoorstel strekkende tot wijziging van artikel 7:930 BW in het voordeel van de verzekeringnemer te goeder trouw. De internetconsultatie heeft echter aangetoond dat de wetgever bij een aantal punten nog onvoldoende heeft stilgestaan.

Cookie notice

Our website only uses cookies when you play video content. Video content is streamed from Vimeo. Our website does not use tracking cookies and/or third party cookies when you do not play video content. Please read the privacy/cookie policy for more information.