Skip to main content

How can we help you?

 • 01-04-2016

Underneath you will find an overview of of Francien Rense's publications (in Dutch):

 1. "Belastingfraude’: strafrechtelijke vervolging van belastingwetovertredingen”, Maandblad Belasting Beschouwingen, 2002, nr. 5, pag. 131-136.
 2. (Geen) geheimhouding zonder verschoning”, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2002, nr. 11, pag. 489-492.
 3. De private fraudeonderzoeker (ver)plicht tot hoor en wederhoor?”, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2004, nr. 3, pag. 76-80.
 4. Ook onschuldig bedrijf snel strafbaar”, Het Financieele Dagblad, 5 februari 2004.
 5. Rechtspersonen in het strafrecht”, Delikt en Delinkwent, 2005, nr. 3, pag. 272-298.
 6. Minder bestraffen in fiscaal strafrecht”, Het Financieele Dagblad, 22 december 2005.
 7. De bestuurlijke boete in de Geneesmiddelenwet”, Journaal Farmarecht, 2007, nr. 4, pag. 115-124 (coauteur met mr. K. van Lessen Kloeke).
 8. Beschermde gegevens. Rechter kadert reikwijdte verschoningsrecht verder in”, Het Financieele Dagblad 8 november 2007.
 9. Openbaarheid en publiciteit in het bestuursstrafrecht: naar trial by media?”, Tijdschrift voor Sanctierecht & Compliance voor ondernemingen, 2012, nr. 1, p. 14-22.
 10.  “De Wet openbaarheid van bestuur en het medisch beroepsgeheim: water en vuur?”, in “Over de grenzen van het Medisch Beroepsgeheim. Dilemma’s rond privacy en vertrouwen in de zorg” H. Jansen en M. Knapen, Uitgeverij Pepijn/Eindhoven & Celsus Juridische uitgeverij/Tilburg, 2012, p. 151-168 (gepubliceerd interview samen met J. Verhaert).
 11.  “Kracht van Macht. Is veiligheid het recht van de sterkste?”, Tijdschrift voor Toegepaste Arbowetenschap, 2013, supplement NVVK Veiligheidscongres, p. 137-142 (samen met presentatietijdens NVVK Veiligheidscongres 2013).
 12.  “Accountant en advocaat gaan heel goed samen”, Het Financieele Dagblad, 27 mei 2015.
 13.   Brief verschoningsrecht, Tijdschrift voor Sanctierecht Onderneming, 2015, nr. 2/3, p. 61-62.
 14.  “In de bres voor het verschoningsrecht”, Tijdschrift voor Sanctierecht Onderneming, 2015, nr. 4, p. 146-159 (co-auteur samen met mr. P. Schmelzer).
 15.  "Ongevalspreventie en legal damage control. Dilemma of kruisbestuiving?", NVVK-info 2017 Congresbundel, jaargang 26, maart 2017, p. 25-27 (co-auteur samen met Judica van Deenen, Oscar Diedrich en Victor Roggeveen).
 16.  "Geheimhoudersstukken praktisch gewaarborgd?", Tijdschrift voor Sanctierecht Onderneming, 2017, nr. 2/3, p. 99-107.
 17.  "Grote schikkingen - geheime staatszaken?", Tijdschrift voor Sanctierecht Onderneming, 2018, nr. 2/3, p. 90-96.
 18.  "Lawful but awful", bijdrage in NGB Reeks VII Fraude, 2018, p. 16-23. 

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.