Skip to main content

How can we help you?

  • 09-11-2011

This article is available in Dutch.

De gecombineerde bespreking van zorgplichtbepalingen, daderschap, en rechtspersonen. Het actuele spanningsveld tussen deze drie termen is van betekenis voor de compliance van rechtspersonen en raakt daarmee aan de rechtspositie van ondernemingen.

Source: Tijdschrift voor sanctierecht&compliance, nummer 1, november 2011

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.