Skip to main content

How can we help you?

  • 09-11-2011

This article is available in Dutch.

De gecombineerde bespreking van zorgplichtbepalingen, daderschap, en rechtspersonen. Het actuele spanningsveld tussen deze drie termen is van betekenis voor de compliance van rechtspersonen en raakt daarmee aan de rechtspositie van ondernemingen.

Source: Tijdschrift voor sanctierecht&compliance, nummer 1, november 2011

Cookie notice

Our website only uses cookies when you play video content. Video content is streamed from Vimeo. Our website does not use tracking cookies and/or third party cookies when you do not play video content. Please read the privacy/cookie policy for more information.