Skip to main content

How can we help you?

  • 01-02-2016


De hypotheekhouder heeft een aantal bijzondere bevoegdheden: de wet biedt een hypotheekhouder de mogelijkheid in de hypotheekakte te bedingen dat de hypotheekhouder bevoegd is tot inbeheerneming van het onderpand, en tot ontruiming, en tot het opzeggen van huurovereenkomsten. Deze bijzondere bevoegdheden en de nieuwe wettelijke bevoegdheid tot bezichtiging van het onderpand staan centraal in dit artikel.

Authors: prof. mr. T.H.D. Struycken en mr. B.W. Wijnstekers

Source: TIJDSCHRIFT FINANCIERING, ZEKERHEDEN EN INSOLVENTIERECHTPRAKTIJK NUMMER 1, FEBRUARI 2016 / SDU

This publication is available in Dutch.r. mr. T.H.D. Struycken en mr. B.W. Wijnstekers

Cookie notice

Our website only uses cookies when you play video content. Video content is streamed from Vimeo. Our website does not use tracking cookies and/or third party cookies when you do not play video content. Please read the privacy/cookie policy for more information.