Skip to main content

How can we help you?

  • 05-07-2016

This newsletter is available in Dutch.


In de Update Real Estate & Infrastructure juli 2016 komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Tijdelijke verhuur; zeven punten van aandacht
  • Aanbestedingswet, Aanbestedingsbesluit en Gids Proportionaliteit gewijzigd per 1 juli 2016
  • Omgevingsrecht
  • Overdrachtsbelasting
  • Contracteren met gemeenten: goedkeuringsvoorbehouden en gerechtvaardigd vertrouwen

Lees meer over deze onderwerpen in onze nieuwsbrief.

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.