Skip to main content

How can we help you?

  • 05-07-2016

This newsletter is available in Dutch.


In de Update Real Estate & Infrastructure juli 2016 komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Tijdelijke verhuur; zeven punten van aandacht
  • Aanbestedingswet, Aanbestedingsbesluit en Gids Proportionaliteit gewijzigd per 1 juli 2016
  • Omgevingsrecht
  • Overdrachtsbelasting
  • Contracteren met gemeenten: goedkeuringsvoorbehouden en gerechtvaardigd vertrouwen

Lees meer over deze onderwerpen in onze nieuwsbrief.

Cookie notice

Our website only uses cookies when you play video content. Video content is streamed from Vimeo. Our website does not use tracking cookies and/or third party cookies when you do not play video content. Please read the privacy/cookie policy for more information.