Skip to main content

How can we help you?

  • 16-05-2017

This newsletter is available in Dutch.

In de Update Real Estate & Infrastructure mei 2017 komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Blij met nieuwe Ladder duurzame verstedelijking bestemmingsplannen per 1 juli 2017
  • Nieuw ROZ-model huurovereenkomst woonruimte
  • Actualiteiten BTW en overdrachtsbelasting

Cookie notice

Our website only uses cookies when you play video content. Video content is streamed from Vimeo. Our website does not use tracking cookies and/or third party cookies when you do not play video content. Please read the privacy/cookie policy for more information.