Skip to main content

How can we help you?

  • 07-06-2012

This article is available in Dutch.

Dat de wijzigingen in de antiwitwaswetgeving elkaar snel opvolgen, bewijst het wijzigingswetsvoorstel betreffende de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme ("Wwft"), dat op 23 april 2012 is aangeboden. De daarin voorgestelde wijzigingen betekenen met name een uitbreiding van de meldplicht van onder meer advocaten voor ongebruikelijke transacties. Wij willen kort stilstaan bij wat de toelichting daarop van de wetgever in de kern behelst.

Source: Advocatenblad 7 juni 2012.

Cookie notice

Our website only uses cookies when you play video content. Video content is streamed from Vimeo. Our website does not use tracking cookies and/or third party cookies when you do not play video content. Please read the privacy/cookie policy for more information.