Deal or Case news
11.11.2020
Op 5 november 2020 heeft het Luxemburgse Hof van Beroep een arrest gewezen in de zaak Helleense Republiek vs. Leidos Inc., waarin het exequatur in Luxemburg van een arbitraal vonnis van EUR 40 miljoen tegen de Helleense Republiek werd bevestigd. Leidos is een wereldleider in de integratie en toepassing van informatietechnologie.

In deze baanbrekende beslissing verklaarde het hof alle vorderingen van de Helleense Republiek wegens corruptie niet-ontvankelijk en volgde het de redenering van het Benelux Arbitration Team van NautaDutilh. Het hof oordeelde dat de Helleense Republiek "geen enkel bewijs heeft overgelegd ter staving van de corruptie waarnaar zij verwijst” en dat de uitspraak niet in strijd is met het Luxemburgse overheidsbeleid. Dit arrest effent de weg voor Leidos om de in Luxemburg gedane uitspraak ten uitvoer te leggen. Het arrest van het hof van beroep is de nieuwste ontwikkeling in een slepende juridische strijd - waarbij King & Spalding optreedt als wereldwijde raadsman - om een arbitraal vonnis uit 2011 met betrekking tot IT-contracten voor de Olympische Zomerspelen van 2004 in Athene ten uitvoer te leggen.

Related articles

Cookie notification

This functionality uses third-party cookies. Change your cookie preferences to view this content or view more information.
These cookies ensure that the website works properly. These cookies cannot be disabled.
These cookies can be placed by third parties, such as YouTube or Vimeo.
By deactivating categories, it is possible that related functionalities within the website may no longer work properly. It is always possible to change your preferences at a later time. View more information.