Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands
  • 10-02-2016

Op 5 februari 2016 heeft de Hoge Raad een beslissing gegeven inzake de rechten van een pandhouder bij een negatieve boedel, waarbij het boedelactief mede de opbrengst uit onrechtmatig geïnde verpande vorderingen omvat (HR 5 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:199 (Rabobank/Verdonk q.q.)).

Lees meer over dit onderwerp in onze nieuwsbrief.

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.