Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands
  • 21-07-2016


Op 9 februari 2006 heeft het CBb een belangwekkende uitspraak gedaan in de zaak Fortis/AFM. Daarin was de orde de vraag hoe bij het opleggen van een bestuurlijke boete de eis van functiescheiding tussen onderzoek en beboeting moet worden doorgevoerd op het hoogste niveau van een bestuursorgaan. Hoewel die zaak strikt genomen betrekking had op het financiële toezicht kan de daarin gevolgde redenering ook worden toegepast op andere beboetende bestuursorganen met functiescheidingseis, zoals de NMa. Na een schets van het ontstaan van die eis wordt in deze bijdrage de uitspraak van het CBb besproken. Daarna zal worden ingegaan op de relevantie van deze uitspraak voor het huidige functioneren van de NMa en voor de discussie over functiescheiding en het 'alles-in-één-hand stelsel'.

Auteurs: Herman Speyart, Joost Fanoy

Bron: Actualiteiten Mededingingsrecht, nummer 4

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.