Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands
  • 22-07-2016


Met de uitkeringstest introduceert de wetgever in het nieuwe bv-recht een systeem van kapitaal - en crediteurenbescherming dat aansluit op de jurisprudentie.

Een nieuw, flexibel bvrecht bevordert de internationale aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsland. Andere Europese landen zijn al vergevorderd met de flexibilisering van hun equivalent van het bv-recht. Met de herziening wordt bovendien een aantal knelpunten en onduidelijkheden in het bestaande bv-recht opgelost.

De critici van het wetsvoorstel hebben deels gelijk: de vereenvoudiging zou inderdaad nog verder kunnen gaan en het heeft allemaal nogal lang geduurd. Toch wordt met de laatste versie van het voorstel, zoals dat op 31 mei bij de Tweede Kamer werd ingediend, een belangrijke stap gezet naar wat in de volksmond de 'flex-bv' is gaan heten. Hopelijk zal het in de loop van 2008 van kracht worden.

Source: Het FD

Cookie notice

Our website only uses cookies when you play video content. Video content is streamed from Vimeo. Our website does not use tracking cookies and/or third party cookies when you do not play video content. Please read the privacy/cookie policy for more information.