Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands
  • 05-09-2007


Uitspraken over het bestuursbeleid van Nederlandse ondernemingen door de Ondernemingskamer zijn een beetje wild en onvoorspelbaar: enerzijds ontbreekt een concreet normenkader waaraan de rechter het gevoerde ondernemingsbeleid kan toetsen, anderzijds stelt de Ondernemingskamer zich soms wel erg creatief en activistisch op. Dit blijkt uit onderzoek van mr. drs. Bastiaan F. Assink, advocaat bij NautaDutilh in Amsterdam.

Author(s): NautaDutilh

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.