Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands
  • 01-03-2008


Veel afdelingen radiologie staan voor de keuze: de huidige manier van werken continueren of gebruikmaken van een 'nieuwe' toepassing op het gebied van de telegeneeskunde: teleradiologie. Teleradiologie – kort gezegd: het laten beoordelen van radiologisch onderzoek buiten het ziekenhuis – wordt reeds op relatief grote schaal toegepast.

Auteurs: E. Dans en mr. P.R. van der Vorst

Bron: Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

Cookie notice

Our website only uses cookies when you play video content. Video content is streamed from Vimeo. Our website does not use tracking cookies and/or third party cookies when you do not play video content. Please read the privacy/cookie policy for more information.