Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands
  • 25-07-2016

Het onderwerp van deze bijdrage is de OK-commissaris. Dat is om twee redenen geen gemakkelijk onderwerp: (i) het laat zich bezwaarlijk in een half uur behandelen; en (ii) er is recent veel zinnigs over geschreven door Arnold Croiset van Uchelen in de Bundel 2007/2008 van de Vereniging Corporate Litigation. Ik benhet gelukkig niet op alle punten met hem eens.

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.