Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands
  • 25-07-2016

Het onderwerp van deze bijdrage is de OK-commissaris. Dat is om twee redenen geen gemakkelijk onderwerp: (i) het laat zich bezwaarlijk in een half uur behandelen; en (ii) er is recent veel zinnigs over geschreven door Arnold Croiset van Uchelen in de Bundel 2007/2008 van de Vereniging Corporate Litigation. Ik benhet gelukkig niet op alle punten met hem eens.

Cookie notice

Our website only uses cookies when you play video content. Video content is streamed from Vimeo. Our website does not use tracking cookies and/or third party cookies when you do not play video content. Please read the privacy/cookie policy for more information.