Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands
  • 04-06-2003

Met name bij de eenmanszaak en de vennootschap onder firma bestaan belangrijke juridische belemmeringen voor overname. De besloten vennootschap biedt meer mogelijkheden. Ondernemers zouden daar vooraf meer rekening mee moeten houden.

Authors: Teska van Vuren, Zanima Mol

Source: ESB Dossier Bedrijfsoverdracht

Cookie notice

Our website only uses cookies when you play video content. Video content is streamed from Vimeo. Our website does not use tracking cookies and/or third party cookies when you do not play video content. Please read the privacy/cookie policy for more information.