Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands
  • 04-06-2003

Het rekeningenproject is een grootschalig onderzoek van de Belastingdienst / FIOD-ECD naar Nederlandse ingezetenen met verzwegen buitenlandse bankrekeningen. Het onderzoek is gebaseerd op gegevens die de Belgische fiscale autoriteiten spontaan hebben uitgewisseld met Nederland en heeft inmiddels geresulteerd in het opleggen van navorderingsaanslagen en vergrijpboetes aan enige duizenden belastingplichtigen.

In bijgaand artikel wordt de vraag of de Belastingdienst, gezien de wijze van verkrijging van de gegevens door de Belgische justitiële autoriteiten, van deze gegevens gebruik mag maken tot uitgangspunt genomen. Na een beschrijving van de feiten wordt aan de hand van literatuur en jurisprudentie de stand van zaken beschreven ten aanzien van voor de hoofdvraag relevante deelvragen, zoals de toelaatbaarheid van het gebruik van het bewijsmateriaal, de voorwaarden voor het opleggen van een bestuurlijke boete en de mogelijke schending door de overheid van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Het geheel wordt met een slotbeschouwing afgesloten.

Authors: Arthur van Aalst, Leon Wijsman

Source: NautaDutilh

Cookie notice

Our website only uses cookies when you play video content. Video content is streamed from Vimeo. Our website does not use tracking cookies and/or third party cookies when you do not play video content. Please read the privacy/cookie policy for more information.