Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands
  • 11-08-2015


De wet van 25 april 2014 heeft de voorwaarden voor een ontbinding en vereffening van een vennootschap in één akte verfijnd. Voortaan is niet langer vereist dat de vennootschap geen passiva meer heeft, wat in de praktijk moeilijk zo niet onmogelijk bleek, maar volstaat het dat alle schulden ten aanzien van derden werden betaald of dat er voldoende middelen werden geconsigneerd voorafgaand aan de vereffening. De wet lijkt echter nog steeds geen antwoord te bieden op alle vragen.

Om het document te downloaden, klik op de link aan de rechterzijde.

Cookie notice

Our website only uses cookies when you play video content. Video content is streamed from Vimeo. Our website does not use tracking cookies and/or third party cookies when you do not play video content. Please read the privacy/cookie policy for more information.