Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands
  • 22-01-2015


Door de zesde staatshervorming zijn de federale aankoopcomités geregionaliseerd. Het decreet houdende de Vlaamse vastgoedcodex van 19 december 2014 heeft de Vlaamse Vastgoedcodex in het leven geroepen die de uitoefening van de bevoegdheden van de voormalige federale aankoopcomités regelt en deze samen met de Vlaamse Dienst Vastgoedakten onderbrengt bij de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel). Met het uitvoeringsbesluit van 16 januari 2015 is de Vlaamse Vastgoedcodex retroactief in werking getreden vanaf 1 januari 2015.

Lees meer over dit onderwerp in onze nieuwsbrief.

 

 

Cookie notice

Our website only uses cookies when you play video content. Video content is streamed from Vimeo. Our website does not use tracking cookies and/or third party cookies when you do not play video content. Please read the privacy/cookie policy for more information.