Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands
  • 23-02-2015


De Raad voor Onroerende Zaken (‘ROZ’) heeft een nieuw model huurovereenkomst opgesteld en op 17 februari 2015 nieuwe algemene voorwaarden gedeponeerd voor kantoor- en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW (‘kantoorruimte’). Het vorige model met algemene bepalingen voor kantoorruimte dateerde nog uit 2003. Na twaalf jaar was het wel tijd voor een aanpassing!

 

Lees meer over dit onderwerp in onze nieuwsbrief.

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.