Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands
  • 01-12-2005

De invloed van het Gemeenschapsrecht op het in Europa beoefende IE-recht is in de afgelopen tien jaar niet alleen in omvang gegroeid. Op grond van de vergaande harmonisering van vrijwel alle IE-rechten, en met name ook van de bloei van zuiver communautaire beschermingsstelsels, kan worden geconcludeerd dat het Gemeenschapsrecht nu niet meer, zoals vroeger, als een externe kracht doorwerkt in het nationale IE-recht, maar dat dit rechtsgebied in wezen een specialisme is geworden binnen het Gemeenschapsrecht.

Source: NTER nummer 11/12 december 2005.

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.