Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands
  • 01-12-2005

De invloed van het Gemeenschapsrecht op het in Europa beoefende IE-recht is in de afgelopen tien jaar niet alleen in omvang gegroeid. Op grond van de vergaande harmonisering van vrijwel alle IE-rechten, en met name ook van de bloei van zuiver communautaire beschermingsstelsels, kan worden geconcludeerd dat het Gemeenschapsrecht nu niet meer, zoals vroeger, als een externe kracht doorwerkt in het nationale IE-recht, maar dat dit rechtsgebied in wezen een specialisme is geworden binnen het Gemeenschapsrecht.

Source: NTER nummer 11/12 december 2005.

Cookie notice

Our website only uses cookies when you play video content. Video content is streamed from Vimeo. Our website does not use tracking cookies and/or third party cookies when you do not play video content. Please read the privacy/cookie policy for more information.