Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands
  • 10-03-2015


Geschillen rondom intellectuele eigendomsrechten vertonen door de internationalisering van de economie vaker en vaker grensoverschrijdende aspecten. De gestage groei van het aantal internationale geschillen spoort de houders van intellectuele eigendomsrechten aan om steeds op zoek te gaan naar de meest efficiënte manier om hun rechten te verdedigen.

Bron: gIElen, een bekend begrip, Wolters Kluwer, 2015, p. 101-122

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.