Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands
  • 10-03-2015


Geschillen rondom intellectuele eigendomsrechten vertonen door de internationalisering van de economie vaker en vaker grensoverschrijdende aspecten. De gestage groei van het aantal internationale geschillen spoort de houders van intellectuele eigendomsrechten aan om steeds op zoek te gaan naar de meest efficiënte manier om hun rechten te verdedigen.

Bron: gIElen, een bekend begrip, Wolters Kluwer, 2015, p. 101-122

Cookie notice

Our website only uses cookies when you play video content. Video content is streamed from Vimeo. Our website does not use tracking cookies and/or third party cookies when you do not play video content. Please read the privacy/cookie policy for more information.