Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands
  • 15-01-2010


Bij de overgang naar 2010 past een reflectie over het accountantsberoep en dan vooral het functioneren van de accountant. Hoe staat het met de mening van het maatschappelijk verkeer over de accountant en wat is het nut van de accountantsverklaring?

Auteur: Jan Joling

Bron: Accountancy Nieuws

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.