Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands
  • 12-03-2010


In de politiek wordt soms op een merkwaardige manier met cijfers omgegaan. Zo verliest de PvdA bij de Gemeenteraadsverkiezingen ongeveer eenderde van haar aantal raadszetels en geeft de peiling voor de Tweede Kamer-verkiezingen aan dat er een verlies is van 6 op 27 zetels, maar toch leidt dit tot positieve analyses.

Auteur: Jan Joling

Bron: Accountancy Nieuws

Cookie notice

Our website only uses cookies when you play video content. Video content is streamed from Vimeo. Our website does not use tracking cookies and/or third party cookies when you do not play video content. Please read the privacy/cookie policy for more information.