Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands
  • 24-03-2010

Een recent arrest van de Hoge Raad zal leiden tot een race tussen verhuurders en curatoren om tussentijdse beëindiging van de huurovereenkomst met een failliete huurder. Beëindigt de verhuurder de huurovereenkomst als eerste op grond van een contractueel beding, dan bestaat aanspraak op vergoeding van gederfde toekomstige huurtermijnen. Zegt de curator als eerste op, dan bestaat die aanspraak volgens de Hoge Raad niet.

 


Auteurs: David van Dijk; René van de Klift

Cookie notice

Our website only uses cookies when you play video content. Video content is streamed from Vimeo. Our website does not use tracking cookies and/or third party cookies when you do not play video content. Please read the privacy/cookie policy for more information.