Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands
  • 24-03-2010

Een recent arrest van de Hoge Raad zal leiden tot een race tussen verhuurders en curatoren om tussentijdse beëindiging van de huurovereenkomst met een failliete huurder. Beëindigt de verhuurder de huurovereenkomst als eerste op grond van een contractueel beding, dan bestaat aanspraak op vergoeding van gederfde toekomstige huurtermijnen. Zegt de curator als eerste op, dan bestaat die aanspraak volgens de Hoge Raad niet.

 


Auteurs: David van Dijk; René van de Klift

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.