Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands
  • 01-03-2015


In de periode 2012-2014 hebben zich interessante biedingen voorgedaan. Naast een aantal aansprekende vrijwillige biedingen zagen we een partieel bod, verplichte biedingen en een aangekondigd bod dat niet is uitgebracht (mede) als gevolg van activering van een beschermingsmaatregel. In deze kroniek bespreken wij de in onze ogen belangrijkste trends en ontwikkelingen in wet- en regelgeving, rechtspraak en praktijk.

Dit artikel is gepubliceerd in TOP 2015-2, p. 30-47, Sdu.

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.