Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands
  • 10-08-2005

Een artikel over bestuurdersaansprakelijkheid, waarbij naast de aansprakelijkheidsmaatstaf van art. 2:9 BW ('ernstig verwijt') aandacht wordt besteed aan de mogelijkheden voor vrijtekening en vrijwaring van bestuurders.

Source: Ondernemingsrecht 2005-1, 9-16

Cookie notice

We care about your privacy. We only use cookies strictly necessary to ensure the proper functioning of our website. You can find more information on cookies and on how we handle your personal data in our Privacy and Cookie Policy.