Skip to main content

How can we help you?

This page is not available in this language. This page is available in the following languages:

  • Nederlands
  • 21-05-2010

De inhoud en strekking van het 1e rapport van de Commissie De Wit zijn een
beetje als verwacht: het had allemaal anders gemoeten, er moeten strengere
regels komen en meer toezicht. En er is geen hoofdschuldige aan te wijzen. De accountants, als één van de direct betrokken partijen naast de banken, de AFM, de DNB, commissarissen en de politiek, krijgen er echter stevig van langs.


Auteur: Jan Joling

Bron: Accountancy Nieuws

Cookie notice

Our website only uses cookies when you play video content. Video content is streamed from Vimeo. Our website does not use tracking cookies and/or third party cookies when you do not play video content. Please read the privacy/cookie policy for more information.